Aktiv förening - bli medlem

Aktiva föreningar eller organisationer som har verksamhet i någon av Skaraborgs 15 kommuner kan arkivera hos Skaraborgs föreningsarkiv men behöver först bli medlemmar.

  • Skaraborgs föreningsarkiv är en ideell förening och ni behöver ansöka om och bli beviljade medlemskap. Läs gärna våra stadgar.
  • Kostnader för arkivering hos oss fördelas på medlemskap och lagringskostnader. Läs mer i Kostnader för medlemskap och arkivering.
  • Vi upprättar avtal med våra medlemmar för att reglera förhållandet mellan föreningsarkivet och föreningen. Vi gör det i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen men också för att dokumentera eventuella begränsningar i arkivhandlingarnas tillgänglighet och för att reglera personuppgiftsansvaret enligt GDPR. Avtalet upprättas i samråd mellan den tillträdande medlemmen och föreningsarkivet.
  • Detta får ni som medlemmar: Professionell arkivering av er information, handledning i informationshantering, hjälp med personuppgiftshantering och följsamhet mot GDPR. Informationssäker hantering av er information.

Dokument