Tema: Ett schyst jobb och arbetsmiljö!

Kvinnorna jobbar på Rörstrand och putsar kannor och sätter på pipar.  Om de jobbar i den positionen hela dagen är det troligt att de vid dagens slut har ont i nacke, axlar och rygg och att hon på sikt får förslitningsskador.

Vi måste alla jobba för att försörja oss och när vi väl är på jobbet vill vi ha en miljö som är bra. Farliga maskiner, dålig belysning och ventilation eller en dålig organisation kan utgöra risker i arbetsmiljön för den anställde arbetaren.

Arbetsgivaren har ett ansvar för att man inte skall riskera sin hälsa på jobbet. Det har inte alltid varit en självklarhet och många har fått kämpa för att vi ska få bättre villkor.

Detta tema handlar om arbetsmiljö och visar på en del av kampen för att få bort sådana risker.