Vår historia

1942

Lidköpings Arbetarrörelses Arkiv bildas av eldsjälar och får hyra en källarlokal i Folkets Hus för summan 350kr/år.

1956

Arkivet byter namn till Lidköpings Folkrörelsearkiv. Anledningen till namnbytet är att andra föreningar än fackliga har börjat lämna in sina handlingar.

1981

Skaraborgs läns folkrörelsearkiv bildas. Snart därefter införlivas arkivbeståndet från Lidköpings Folkrörelsearkiv. Arkivet flyttas till det gamla polishuset på Norra Torngatan 19 i Lidköping som byggs om för att passa verksamheten.

2013

Skaraborgs Föreningsarkiv. Flytt till Stenportsgatan 11 och i samband med det även namnbyte.