Vår styrelse

Skaraborgs föreningsarkiv är sammansatt av representanter från föreningslivet i Skaraborgs län samt representanter från Lidköpings kommun, Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Ordinarie

Ola Wirtberg, Styrelseordförande
Bertil Jonsson, Vice ordförande
Jan-Olof Berglund
Anna-Lena Holm
Martin Stenholm
Jimmie Silvervidh
Lars-Åke Bergman
Jan-Erik Bengtsson
Kjell Nordström
Lisbeth Boethius, Lidköpings kommun
Fawwas Abbas, Västra Götalandsregionen
Gustav Edvinsson, Skaraborgs Kommunalförbund

Ersättare

Ola Andersson, Götene
Catharina Cederfjärd, Falköping
Gabrijela Pasagic, Lidköpings kommun
Simon Wallin, Västra Götalandsregionen
Johanna Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund

Revisorer

Sören Pettersson, Lidköping
Ingvar Andersson, Timmersdala

Revisorer ersättare

Eva Johansson, Stenstorp
Elof Jonsson, Vara

Valberedning

Marie Post, Falköping
Berit Lidell, Väring