Nedlagd förening eller på väg att lägga ner?

Vi tar kostnadsfritt emot arkiv från föreningar eller organisationer som har haft verksamhet i någon av Skaraborgs 15 kommuner.

  • Arkivbildningen skall lämnas in i ett ordnat skick.
  • Bifoga bevis på att ni avslutat föreningen i organisationsregistret och se till att det sista protokollet finns med. Föreningens alla förehavande skall vara avslutade innan inlämnandet sker.
  • Kontakta oss för att vi skall kunna ta emot arkivhandlingarna på bästa sätt. Vid inlämningen får du också ett kvitto på att du har lämnat in arkivet till oss.

 

Detta sker med arkivet efter det att du har lämnat in det till oss:

  • Skaraborgs föreningsarkiv blir ny ägare till arkivet och ansvarar för att det ordnas, förtecknas, bevaras och tillgängliggörs för forskning för framtiden.
  • Arkivet placeras i vår arkivdepå med åtkomstskydd och en reglerad skyddande miljö avseende klimat och luftfuktighet.
  • Arkivförteckningen som upprättas blir tillgänglig i NAD, Nationell arkivdatabas.
  • Arkivet tillgängliggörs när någon efterfrågar det för forskning. Detta sker på plats hos oss.

Dokument