För skolor

Välkommen till Skaraborgs föreningsarkivs sida för skolor. Här kan ni som lärare och elever hitta primärkällor och handledningar som gör det lättare att uppfylla kursmålen i skolan.

Varje tema bygger på dokument och fotografier som vi har hämtat ur arkiven och digitaliserat så att det blir lättare för er att ta del av dem.

Varje tema skall vara användbart för skolans alla stadier, från lågstadiet till gymnasiet. För grundskolans finns lärarhandledningar med hänvisning till kursmålen och de innehåller också olika förslag på frågeställningar att jobba med.

För gymnasiet finns inga färdiga frågeställningar att jobba med. Det finns i stället utökad information ”om källmaterialet”. Det beror på att undervisningen i historia på gymnasienivå skall behandla granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial.  Vi vill göra det lättare för er att kunna jobba med kursmålen tex i historia 1b där undervisningen skall behandla:

  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Vill ni komma på studiebesök?

Vi på Skaraborgs föreningsarkiv är stolta över vårt fina arkiv och tar gärna emot studiebesök. Vill ni komma med en skolklass på studiebesök är ni välkomna att kontakta oss och boka en tid för besök.