Om oss

Skaraborgs föreningsarkiv driver med engagemang en modern och ändamålsenlig informationsförvaltning.

Dagens information blir morgondagens kulturarv. Verksamheten bedrivs med högsta möjliga kvalité för medlemmarnas bästa, också med avsikt att nå fler i det civila samhället. Ambitionen är att vara stöd i övergången från analog till digital informationshantering för de medlemmar som önskar så.

Vi gillar kvalitet!

All information vi förvärvar till föreningsarkivet arkiveras enligt best praxis inom området och förvaras i skyddad miljö. Utöver ett långsiktigt bevarande görs informationen sökbar genom arkivförteckningar. De laddas sedan upp i NAD, nationell arkivdatabas och blir sökbar för allmänheten. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller ha hjälp att söka i föreningsarkivet.

Inom området informationsförvaltning finns idag många standarder som ger vägledning i informationshantering. Här är några av de standarderna som vi utgår från i vårt arbete på arkivet:

ISO 15489: 1-2 Information and documentation – Records management

ISO 14721:2012 Open Archival Information System.

ISO 27001–2 Information Security

I vårt dagliga arbete använder vi oss ofta av metoder hämtade från LEAN kvalitetsteknik.